Video : Làm Giàu Bền Vững

Video : Làm Giàu Bằng Trí Tuệ - Phần 1

Video : Làm Giàu Bằng Trí Tuệ - Phần 2

Video : Tham Gia 5 Năm Có 10 Tỷ Đồng

Video : Làm Giàu Từ Nuôi Heo Đất

CÔNG TY TNHH TM DV ĐÀO TẠO LIÊN KẾT 68 TỈNH

CÔNG TY TNHH TM DV ĐÀO TẠO LIÊN KẾT 68 TỈNH

WebSite : Lienket68tinh.com _ MST : 0316791742

Điện thoại : 0334.678.878 – 0886.239.607

Email : lienket68tinh@gmail.com

Đ/C : Số 1/6 , Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp , Tp.HCM

………………………………o0o………………………….…………..

                  HỘI TÍCH LŨY TIÊU DÙNG

              20 QUYỀN LỢI TOÀN HỆ THỐNG

1/ Trực tiếp mua sử dụng hưởng 50%  trên tổng lợi nhuận thu về

2/ Được tặng ID tham gia Hội An Cư Lập Nghiệp

3/ Bạn giúp 10 người được tham gia, Hội tặng Bạn 1 id tham gia Hội AN CƯ LẬP NGHIỆP

4/ Hưởng tích lũy 2% trên toàn Hệ Thống 5 tầng từ Bạn trở xuống , 50 triệu đồng tích lũy đầu tiên sẽ được quy đổi ra hàng hóa sử dụng

…. Kể từ 50 triệu trở đi, Bạn sẽ nhận được tiền mặt 44 triệu đồng , còn 6 triệu đồng còn lại đưa vào thiện nguyện 100 id giúp cho người nghèo

                HƯỞNG TÍCH LŨY 5 TẦNG

      Sơ đồ sẽ được lắp đều theo số thứ tự trên toàn Hệ Thống

                                      1        ( BẠN )

                                      5       ( TẦNG 1 )                       

                                    25      ( TẦNG 2 )                    

                                 125       ( TẦNG 3 )                    

                                 625       ( TẦNG 4 )                   

                              3.125       ( TẦNG 5 )               

5/ Lương căn bản theo Cấp Bậc Danh Hiệu đạt được

6/ Được tích lũy cộng dồn con số mà Bạn thực nhận hàng tháng từ ( 1.000đ đến 1 tỷ đồng)

     Bạn Đạt Được Danh Hiệu GIÁM ĐỐC .

     Hội thưởng 1 hiện vật trị giá : 200 triệu đồng và lương 10 triệu đồng hàng tháng , thưởng 1.660 id

7/ Tiếp tục tích lũy từ ( 1 tỷ đến 2 tỷ )

      Bạn Đạt Danh Hiệu GIÁM ĐỐC VNG .

Hội thưởng 1 hiện vật trị giá : 300 triệu đồng lên lương 12 triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660 id

8/ Tiếp tục tích lũy từ ( 2 tỷ đến 3 tỷ )  Bạn Đạt Danh Hiệu GIÁM ĐỐC MIỀN .

     Hội thưởng 1 hiện vật trị giá : 400 triệu đồng lên lương 14 triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660 id

9/ Tiếp tục tích lũy từ ( 3 tỷ đến 4 tỷ ) Bạn Đạt Danh Hiệu GIÁM ĐỐC GROUP .

      Hội thưởng 1 hiện vật trị giá : 500 triệu đồng lên lương 16 triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660 id

10/ Tiếp tục tích lũy từ ( 4 tỷ đến 5 tỷ ) Bạn Đạt Danh Hiệu PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC . Hội thưởng 1 hiện vật trị giá : 600 triệu đồng lên lương 18 triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660 id

11/ Tiếp tục tích lũy từ ( 5 tỷ đến 6 tỷ ) Bạn Đạt Danh Hiệu PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO . Hội thưởng 1 hiện vật trị giá : 700 triệu đồng lên lương 20 Triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660 id

12/ Tiếp tục tích lũy từ ( 6 tỷ đến 7 tỷ ) Bạn Đạt Danh Hiệu PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH . Hội thưởng 1 hiện vật trị giá trị giá : 800 triệu đồng lên lương 22 triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660 id

13/ Tiếp tục tích lũy từ ( 7 tỷ đến 8 tỷ ) Bạn Đạt Danh Hiệu TỔNG GIÁM ĐỐC GROUP . Hội thưởng 900 triệu đồng tiền mặt lên lương 25 triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660 id

14/ Tiếp tục tích lũy từ ( 8 tỷ đến 9 tỷ ) Bạn Đạt Danh Hiệu TỔNG GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ . Hội thưởng 900 triệu đồng tiền mặt và lương 25 triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660 id

15/ Tiếp tục tích lũy từ ( 9 tỷ đến 10 tỷ ) Bạn Đạt Danh Hiệu TỔNG GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC . Hội thưởng 900 triệu đồng tiền mặt và lương 25 triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660 id

16/ Tiếp tục tích lũy từ ( 10 tỷ đến 11 tỷ đồng) Bạn Đạt Danh Hiệu TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO. Hội thưởng 900 triệu đồng tiền mặt và  lương 25 triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660id

17/ Tiếp tục tích lũy từ ( 11 tỷ đến 12 tỷ ) Bạn Đạt Danh Hiệu TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH . Hội thưởng 900 triệu đồng tiền mặt và lương 25 triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660 id

18/ Tiếp tục tích lũy từ ( 12 tỷ đến 13 tỷ ) Bạn Đạt Danh Hiệu TỔNG GIÁM ĐỐC CỐ VẤN . Hội thưởng 900 triệu đồng tiền mặt và lương 25 triệu đồng hàng tháng, thưởng 1.660 id

… Cứ như vậy mà cộng dồn lại cho đến khi đạt mức nào thì Bạn được Hội thưởng 900 triệu đồng tiền mặt, thưởng 1.660 id

19/ Nếu Bạn 100 tuổi qua đời Hội không còn trả lương nữa nhưng Hội sẽ tặng 1 tỷ đồng lần cuối dành cho Cấp Bậc TỔNG GIÁM ĐỐC

20/ Nhường quyền thừa kế lại cho Con và Cháu của Bạn Số ID của Bạn , Cứ tích lũy cộng dồn Đạt mức nào thì Con hoặc Cháu của Bạn Vẫn nhận được 900 triệu đồng tiền mặt, thưởng 1.660 id

 ……………………..o0o……..…………

              HỘI AN CƯ LẬP NGHIỆP          

             15 QUYỀN LỢI DÀNH CHO HỘI VIÊN

                       THƯỞNG – TỪ NHỎ CHO ĐẾN LỚN

AN CƯ 1/  Hội thưởng cho Hội Viên  :                                                         100.000đ

AN CƯ 2/  Hội thưởng cho Hội Viên  :                                                         200.000đ

                     Hội thưởng 1 id cho Hội Viên :                                                  tham gia Hội nuôi heo đất

                     Hội tặng 1 id cho người hỗ trợ Bạn                                          tham gia Hội nuôi heo đất

AN CƯ 3/  Hội thưởng cho Hội Viên  :                                          300.000đ            thưởng             1 id    

                     Hội tặng cho Người Hỗ Trợ Bạn:                             150.000đ              tặng                     3 id

AN CƯ 4/  Hội thưởng cho Hội Viên  :                                         500.000đ             thưởng             20 id

                     Hội tặng cho Người Hỗ Trợ Bạn:                              300.000đ              tặng                  10 id

AN CƯ 5/  Hội thưởng cho Hội Viên  :                                       1.000.000đ            thưởng          100 id

                     Hội tặng cho Người Hỗ Trợ Bạn:                              500.000đ              tặng                  50 id

AN CƯ 6/ Hội thưởng cho Hội Viên :                                         5.000.000đ             thưởng         300 id

                     Hội tặng cho Người Hỗ Trợ Bạn:                           2.000.000đ              tặng              200 id

 AN CƯ 7/ Hội thưởng cho Hội Viên  :                                    20.000.000đ             thưởng        600 id

                      Hội tặng cho Người Hỗ Trợ Bạn:                         10.000.000đ              tặng             300 id   

LƯU Ý : Kể từ An Cư 1 đến An Cư 7 số tiền sẽ được quy đổi ra sản phẩm                                                                    

AN CƯ 8/  Hội thưởng cho Hội Viên  :                                  50.000.000đ             thưởng         2.000 id

                     Hội tặng cho Người Hỗ Trợ Bạn :                      30.000.000đ              tặng              1.000 id

 AN CƯ 9/ Hội thưởng cho Hội Viên  :                                150 triệu đồng           thưởng      10.000 id

                      Hội tặng cho Người Hỗ Trợ Bạn :                   100 triệu đồng           thưởng        5.000 id

AN CƯ 10/Hội thưởng cho Hội Viên  :                               500 triệu đồng           thưởng   100.000 id

                      Hội tặng cho Người Hỗ Trợ Bạn:                    300 triệu đồng            tặng           50.000 id
AN CƯ 11/Hội thưởng cho Hội Viên  :                             1 tỷ đồng                       thưởng 500 ngàn id

                      Hội thưởng xe                                                    1 tỷ đồng

                      Hội tặng cho Người Hỗ Trợ Bạn:                     500 triệu đồng             tặng   100 ngàn id  

                      Hội tặng xe                                                            500 triệu đồng    

QUYỀN LỢI 12- AN CƯ LẬP NGHIỆP 

                     Hội thưởng cho Hội Viên:                              10 tỷ đồng                          thưởng    1 triệu id

                     Hội thưởng nhà                                                 10 tỷ đồng

                     Hội tặng cho Người Hỗ Trợ Bạn:                    5tỷ đồng                          tặng    500 ngàn id

                     Hội tặng nhà                                                          5 tỷ đồng                                                            

 QUYỀN LỢI 13Thưởng  id

QUYỀN LỢI 14 : Tặng cho Người Hỗ Trợ Bạn   

QUYỀN LỢI 15 : Tặng id tham gia vào Hội nuôi heo đất                                                                     

     Xin chú ý thật kỹ :

Tại HỘI AN CƯ LẬP NGHIỆP này chỉ tính trên con số ID chứ không tính số
lượng người tham gia, cho nên một người có hàng ngàn số ID , bởi các
số ID phát sinh từ tặng và cho hoặc từ HỘI TÍCH LŨY TIÊU DÙNG đưa
qua chương trình này sẽ chạy mãi mãi bền vững theo thời gian , khi
nào trên thế giới này không còn ai ăn uống , mua sắm tiêu dùng nữa
thì kết thúc

CHÚ Ý:
Nếu vẫn còn người mua sắm tiêu dùng thì bất kỳ ai tham gia Hội Viên
đều đạt được mức AN CƯ LẬP NGHIỆP


                                                                                   Chúc các Hội Viên Đạt mức sớm

 

                                                                               Chủ Tịch Hội An Cư Lập Nghiệp

                                                                                                                                                                                                                     LÊ ĐÌNH NHẪN

 

……….…………o0o…………………

                  HỘI TÍCH LŨY NUÔI HEO ĐẤT

                   HƯỞNG TÍCH LŨY 10 TẦNG TOÀN HỆ THỐNG

Cứ xuất hiện dưới chân bạn bất kỳ 1 id nào bạn sẽ được hưởng 10.000đ

      LƯU Ý : Sơ đồ sẽ được lắp đều toàn Hệ Thống bằng ID từ Hội An Cư tặng

                                  1     ID     ( BẠN  )

                                  5     ID   ( TẦNG 1 )                      

                                25    ID    ( TẦNG 2 )                    

                             125     ID    ( TẦNG 3 )                    

                             625     ID    ( TẦNG 4 )                   

                          3.125     ID    ( TẦNG 5 )  QUY ĐỔI RA SẢN PHẨM       

                       15.625     ID    ( TẦNG 6 )

                       78.125     ID    ( TẦNG 7 )

                     390.625     ID   (  TẦNG 8 )

                 1.953.125      ID    ( TẦNG 9 )

                 9.765.625      ID    ( TẦNG 10 )

LƯU Ý : …. Kể từ 50 triệu trở đi, Bạn sẽ nhận được tiền mặt 44 triệu đồng , còn 6 triệu đồng còn lại đưa vào thiện nguyện 100 id giúp cho người nghèo            

Nhận thông tin chi tiết

0334.678.878

Tìm nhanh 64 tỉnh

Địa điểm
Đơn vị